معرفی کتاب خرقه سوخته

khrghe_sookhte

کتاب خرقه سوخته گزیده ای است از اشعار حکیم متآله مرحوم آیه الله قمی نژاد با مقدمه ای از حمیدرضاقمی نژاد که توسط استاد رحیمی خوشنویسی شده و متن اشعار نیز به خط شکسته استاد وکیلی است. این کتاب در سال ۱۳۸۲ به زیور طبع آراسته شد.

About the Author:

نوشته های مرتبط

نظر دادن غیر فعال است.