درباره

قمی نژاد ghomi nejad
باسمه تعالی
حمیدرضا قمی نژاد
محقق/خوشنویس و مدرس هنر
کار خوشنویسی را از دوران نوجوانی و در محضر استاد برجسته مرحوم حبیب اله فضایلی آغاز کرد
همزمان با تحصیل در امر خوشنویسی ممارست فراوان نمود و از محضر اساتیدی همچون استاد وکیلی و استاد فرزانه بهره مند گردید
طی دوران تحصیل در رشته های مدیریت و کارشناسی ارشد تحقیقات و همچنین دروس حوزوی دانش آموخت
وی تجربه تدریس/مدیریت انتشارات/مدیریت پروژه های تحقیقاتی در حوزه فرهنگی اجتماعی/معاونت اداره کل کتابخانه های استان اصفهان و سالها مشاوره را در پرونده علمی واجرایی خود داراست